Naslovna stranica Novosti Zaposlenici Kontakt

Novosti

10/12/2014
Šesti Koordinacioni sastanak partnera projekta Green partnerships u Podgorici

U sklopu projekta MED Green Partnerships - Lokalna partnerstva za zelenije gradove i regije u periodu od 02. do 06. decembra 2014. godine, održan je šesti koordinacioni sastanak u Podgorici. Akcenat sastanka bio je na progresu u implementaciji pilot slučajeva svih partnera projekta, te planiranje i organizacija završne konferencije projekta koja će se održati u Mariboru u maju 2015. godine.

U okviru sastanka organizirane su studijske posjete i pokazani primjeri dobrih praksi iz oblasti energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Upriličena je posjeta energetski efikasnoj zgradi UN-a u Podgorici, te je posjećena elektrana u Kolašinu. Također, organizirana je i posjeta nacionalnim parkovima Biogradska Gora i Durmitor. Tokom posjeta, domaćini su održali kratke prezentacije i upoznali prisutne partnere sa implementiranim projektima.

05/12/2014
U Gimnaziji Dobrinja održana je radionica na temu „Energija je svuda oko nas: Energetska efikasnost i ušteda energije“

U petak 28.11. u okviru projekta MED Green partnerships koji implementira Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu, u Gimnaziji Dobrinja održana je radionica na temu „Energija je svuda oko nas: Energetska efikasnost i ušteda energije“. Na radionici je  učestvovalo 19 učenika od prvog do četvrtog razreda ove Eko-škole, a prisustvovali su i nastavnici ove škole. U sklopu radionice održana su predavanja o energetskoj efikasnosti, uštedi energije i obnovljivim izvorima energije. Koncept radionice bio je interaktivnog tipa, gdje su učenici imali priliku da uz stečeno, primjene i prezentuju već postojeće znanje kroz vježbe i pitalice. Na kraju radionice održana je Energetska ekspedicija „Energija u našoj školi“ gdje su uz pomoć domara škole, učenici i nastavnici izvršili mali energetski pregled škole i ispunili radne listiće koji su im kasnije poslužili za ocjenu nedostataka u školi i davanje prijedloga o poboljšanju energetske efikasnosti u prostorijama škole.

Cilj radionice je podizanje svijesti nastavnika i učenika ove srednje Eko-škola o energetskoj efikasnosti i značaju štednje energije u školama, kao i razvijanje svijesti o potrošnji energije u okolini u kojoj borave.

 

05/12/2014
U OŠ Vrhbosna održana je radionica na temu „Energija je svuda oko nas: Energetska efikasnost i ušteda energije“

U četvrtak 27.11. u okviru projekta MED Green partnerships koji implementira Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu, u OŠ Vrhbosna održana je radionica na temu „Energija je svuda oko nas: Energetska efikasnost i ušteda energije“. Na radionici je  učestvovalo 15 učenika od 5. do 8. razreda Eko-škole, a prisustvovali su i nastavnici ove škole. U sklopu radionice održana su predavanja o energetskoj efikasnosti, uštedi energije i obnovljivim izvorima energije. Koncept radionice bio je interaktivnog tipa, gdje su učenici imali priliku da uz stečeno, primjene i prezentuju već postojeće znanje kroz vježbe i pitalice. Na kraju radionice održana je Energetska ekspedicija „Energija u našoj školi“ gdje su uz pomoć domara škole, učenici i nastavnici izvršili mali energetski pregled škole i ispunili radne listiće koji su im kasnije poslužili za ocjenu nedostataka u školi i davanje prijedloga o poboljšanju energetske efikasnosti u prostorijama škole.

 Cilj radionice je podizanje svijesti nastavnika i učenika Eko-škole o energetskoj efikasnosti i značaju štednje energije u školama, kao i razvijanje svijesti o potrošnji energije u okolini u kojoj borave.

 

20/11/2014
Održan Okrugli sto na temu „Mogućnosti finansiranja projekata energetske efikasnosti u javnom zgradarstvu“.

U okviru projekta Lokalna partnertstva za zelenije gradove i regije koji implementira Institut za hidrotehniku iz Sarajeva, održan je Okrugli sto na temu „Mogućnosti finansiranja projekata energetske efikasnosti u javnom zgradarstvu“. Ovaj događaj je implementiran kao jedan u nizu sa ciljem provedbe projektnih aktivnosti i dostizanja ciljeva unaprjeđenja energetske efikasnosti u objektima javne administracije u pilot području Grada Sarajeva. Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici Grada Sarajevo i njegovih općina, UNDP-a, Fonda za zaštitu okoliša, te predstavnici nevladinih organizacija. Na Okruglom stolu je predstavljen projekat uspostave Revolving fonda za finansiranje projekata energetske efikasnosti u čijem su fokusu kantoni i općine, i koji ima za cilj da pruži mehanizme koji će omogućiti da se iz ušteda finansiraju dalji projekti energetske efikasnosti sa akcentom na povrat investicije. Krajem 2015. godine je planirano uspostavljanje revolving fonda, projekt vode UNDP i Fond za zaštitu okoliša FBiH.

Učesnici Okruglog stola saglasni su da je od velike važnosti poduzimanje koraka za unaprjeđenje energetske efikasnosti objekata javne administracije, kao važnih potrošača energije čiji pozitivan primjer odnosa ka potrošnji energije može povesti i druge.

 

11/11/2014
HEIS ide sigurnim stopama ka novim izazovima u karstologiji

Gdin. Simone Milanolo, glavni istraživač i šef Laboratorije za ispitivanje kvalitete voda uspješno je odbranio doktorski rad na temu “Izvori i transport anorganskog ugljika u nezasićenim kraškim zonama" 5 novembra 2014. godine na Univerzitetu Nova Gorica u Sloveniji.

Glavni cilj ovog doktorskog rada je doprinos boljem razumijevanju transporta anorganskog ugljika u kraškim masivima. Prema tome, ovaj doktorski rad objašnjava iznimno interesantan, ali i vrlo kompleksan sistem kemijske ravnoteže između različitih oblika anorganskog ugljika u stijeni, procjednoj vodi i anorganskog ugljika prisutnog u plinovitoj fazi, koji igra vrlo važnu ulogu u stvaranju kraških oblika.

Još jedna zanimljivost vezana za ovaj doktorski rad je činjenica da isti predstavlja opsežno hidrogeološko istraživanje zaštićenog pejzaža „Bijambare“, smještenog 25 km sjeverno od Sarajeva. Mentori gdinu. Milanolu u izradi ovog doktorskog rada bili su Prof. Franci Gabrovšek iz Instituta za istraživanje krša, Postojna, Slovenija i Prof. Frank McDermott sa Univerziteta u Dublinu, Irska.

Sažetak doktorskog rada može se pogledati ovdje: 

Abstract - PhD-S-Milanolo.pdf

 

 

 

17/10/2014
Kolegij istraživača - 14.10.2014. god.

U utorak, 14.10.2014. godine u 15:00 sati, u sali za postdiplomski studij, Prof. dr Branko Vučijak dipl.mat., održao je predavanje na temu: "Šta je FOPIP, kako ga provoditi, te kako objaviti rad iz projekta".

 

15/10/2014
OBAVJEŠTENJE: Simone Milanolo, dipl.ing.tehn. - odbrana doktorskog rada

OBAVJEŠTENJE

Kandidat Simone Milanolo, dipl.ing.tehn. branit će doktorski rad pod naslovom:

"Izvori i transport anorganskog ugljika u nezasićenim kraškim zonama"

Odbrana doktorskog rada planirana je 05.11.2014.godine u 11.00 sati u posdiplomskoj sali Univerziteta u Novoj Gorici, u sklopu dvorca Lanthieri, Glavni trg 8, Vipava, Slovenija.

18/09/2014
Održana Međunarodna radionica za rijeku Neretvu u okviru projekta SEE RIVER

U srijedu 17.09. 2014. godine je u Neumu, BiH u organizaciji Instituta za hidrotehniku GF u Sarajevu održana Međunarodna radionica za rijeku Neretvu u okviru projekta Transnational Cooperation Program-a “SEE RIVER – Održivo integralno upravljanje međunarodnim riječnim koridorima u zemljama Jugoistočne Evrope”.

Uspostavljena multi-sektorska mreža u okviru projekta za riječni koridor Neretve imala je priliku da u okviru ove radionice prodiskutuje prezentiranu doradu i dopunu zajedničke vizije za rijeku Neretvu za BiH i Hrvatsku. Finalna verzija zajedničke međusektorske vizije za rijeku Neretvu će nakon usvojenih komentara biti proslijeđena međudržavnoj bilateralnoj komisiji za pitanja sektora voda putem nadležnih državnih i entitetskih ministarstava i predstavljaće osnovu za buduće zajedničke projektne aktivnosti za održivo integralno upravljanje riječnim koridorima. 

Više u videosnimku:

 

Izvor Al Jazeera

12/09/2014
Izvršen energetski pregled i uručen energetski certifikat OŠ Vrhbosna u Sarajevu

U prostorijama osnovne škole Vrhbosna održan je sastanak u okviru projekta Zelena partnerstva za zelenije gradove i regije koji implementira Institut za hidrotehniku iz Sarajeva. Sastanku su prisustvovali predstavnici Instituta za hidrotehniku, škole i Općine Stari Grad. Cilj sastanka bio je uručiti energetski certifikat i elaborat o energetskom pregledu objekta Osnovne škole koji je izrađen u proteklom periodu kao jedna od projektnih mjera za unaprjeđenje energetske efikasnosti objekta škole. 

02/09/2014
Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu učestvovao na obilježavanju Porodičnog dana Općine Novo Sarajevo

U subotu, 30. augusta, u obilježavanju Porodičnog dana Općine Novo Sarajevo, sudjelovao je i Institut za hidrotehniku Građevinskotg fakulteta u Sarajevu.  

Ova manifestacija je održana po 9. put na Vilsonovom šetalištu, a tom prilikom Institut je zainteresiranim posjetiteljima predstavio svoj rad u oblasti naučno-istraživačkih projekata. Uz predstavljanje pojedinih projekata, zainteresiranim posjetiteljima ponuđen je i informativni materijal te neke od stručnih publikacija čiji su autori eksperti u oblasti voda i okoliša sa Instituta za hidrotehniku. Najveće zanimanje mlađih generacija izazvali su projekti prekogranične saradnje te projekti financirani iz fondova Europske unije, dok su starije generacije posjetitelja više pažnje posvećivale projektima lokalnog karaktera i stručnim publikacijama. 

   

 

   


Stranica : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Novosti

29/03/2017
Javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Dalila Jabučar
Pročitaj više ...
01/02/2017
Izrada studije za smanjenje neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo
Pročitaj više ...
24/11/2016
I radionica u okviru izrade Kantonalnog plana zaštite okoliša Kantona Sarajevo za period 2016.-2021. (KEAP)
Pročitaj više ...