Naslovna stranica Novosti Zaposlenici Kontakt

Novosti

12/04/2016
Treninzi za efikasno upravljanje zaštićenim područjima

U okviru projekta „Program jačanja kapaciteta javnih ustanova za zaštićena područja“, 6. i 7. aprila 2016. godine, u hotelu „Grand“ u Sarajevu, održan je prvi trening čija je tema bila „Principi i zahtjevi za očuvanjem biodiverziteta sadržani u Direktivi o staništima, Direktivi o pticama, Zakonom o zaštiti prirode“. U radu su učestvovali predstavnici zaštićenih područja u Federaciji BiH, između ostalih: NP Una, Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo (Spomenik prirode Vrelo Bosne, Spomenik prirode Vodopad Skakavac, Zaštićeni pejzaž Bijambare, Zaštićeni pejzaž Trebević), Park prirode Hutovo blato, Spomenik prirode Tajan i Spomenik prirode Prokoško jezero, te predstavnici nadležnih ministarstava.
Ovaj projekat finansira Fond za zaštitu okoliša FBiH, a provodi HEIS Institut za hidrotehniku d.d. Sarajevo. Projekat će se implementirati do kraja novembra 2016. godine, a ovo je prvi u nizu od 6 treninga iz oblasti koje su od značaja za efikasno upravljanje zaštićenim područjima.  Projekat sufinansira KJU za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo.

14/01/2016
Izrada procjene rizika od poplava i klizišta za stambeni sektor u Bosni i Hercegovini

Institut za hidrotehniku Sarajevo (HEIS) implementirao je projekat pod nazivom: “Izrada procjene rizika od poplava i klizišta za stambeni sektor u Bosni i Hercegovini”. Projekat je finansirao UNDP, a trajao je od marta do jula 2015. godine.

Ciljevi koji su rezultat usvojene metodologije u okviru ovog projekta u potpunosti su usklađeni sa relevantnim direktivama EU (IPPC i INSPIRE). Ova metodologija primijenjena je na cijelu BiH u svrhu izrade sveobuhvatne procjene rizika po stambeni sektor vezanih za pojavu poplava i klizišta.  Specifični ciljevi projekta bili su sljedeći:

 •  Izrada procjene rizika od poplava/klizišta za stambeni sektor u BiH;
 •  Izrada procjene kombinovanog rizika (poplave / klizišta) za stambeni sektor u BiH;
 •  Priprema seta preporuka za smanjenje rizika od poplava i klizišta u stambenim područjima;
 •  Pokretanje informacionog sistema sa web aplikacijom putem koje se mogu pregledati sve karte koje su rezultat rada na projektu (http://eufloodsrecoveryhra.com).

Kroz procjenu kombinovanog rizika (poplave / klizišta), identificirana su dva pilot područja koja će detaljno biti analizirana u drugoj fazi.

25/12/2015
Završen projekat „Izrada plana upravljanja otpadom Općine Novo Sarajevo“

Povodom završetka projekta „Izrada Plana upravljanja otpadom Općine Novo Sarajevo“ u srijedu, 23. decembra ove godine održan je sastanak u sali Općinskog vijeća Novo Sarajevo. Cilj sastanka bila je prezentacija Općinskog plana upravljanja otpadom za period 2016. – 2021. godina čija izrada je predviđena Integriranom strategijom razvoja općine. Planom upravljanja otpadom za područje općine Novo Sarajevo definiraju se preduvjeti za uspostavu održivog integralnog sistema upravljanja otpadom i doprinosi dostizanju strateškog cilja Federalne strategije zaštite okoliša, odnosno smanjenju rizika po okoliš i zdravlje ljudi, te uspostavi prioritetne infrastrukture za integralno upravljanje otpadom.

Realizaciju projekta „Izrada Plana upravljanja otpadom Općine Novo Sarajevo“ finansiralo je Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i Općina Novo Sarajevo, a sufinansirali i realizirali Općina Novo Sarajevo i Institut za hidrotehniku d.d Sarajevo.

08/12/2015
Otpočeo novi projekat jačanja kapaciteta upravljača zaštićenih područja

U novembru 2015. otpočeo je novi projekat Instituta za hidrotehniku pod nazivom "Program jačanja kapaciteta javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima".

Cilj projekta je ojačati kapacitete javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima za bolju i efikasniju zaštitu biodiverziteta u FBiH. Projekat podrazumijeva izvedbu 6 različitih treninga iz oblasti koje su od značaja za upravljanje zaštićenim područjima i to:

 1. Principi i zahtjevi za očuvanjem biodiverziteta sadržani u Direktivi o staništima, Direktivi o pticama, Zakonom o zaštiti prirode
 2. Planiranje upravljanja zaštićenim područjima
 3. Korištenje GIS-a u upravljanju područjima
 4. Monitoring biodiverziteta
 5. Finansijski menadžment u zaštićenim područjima
 6. Komunikacija i medijska promocija biološke i geološke baštine
   

Treninzi su osmišljeni tako da kombiniraju učenje kroz predavanja i praktični rad u učionici i na radnom mjestu, a zasnovano na andragoškim metodama obrazovanja odraslih.

Do sada su interes za učešće iskazale sljedeće institucije:

 • JP „Nacionalni park Una“
 • KJU za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo
 • Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS 
 • JP „ŠPD ZE-DO Kantona d.o.o. Zavidovići“
 • JP „Park prirode Hutovo blato“
 • JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh“, Kladanj
 • Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova SBK/KSB
 • Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša ŽZH
 • Park prirode Blidinje
 • Općina Fojnica
 • Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK

Projekat će se implementirati u periodu novembar 2015-novembar 2016. Projekat finansijski podržava Fond za zaštitu okoliša FBiH, a izvodi se u saradnji sa KJU Zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo.

17/11/2015
Sumarni izvještaj Noći istraživača 2015

Treću godini za redom, HEIS sa svojim partnerima TIDEA Banja Luka i Oxfam BiH je organizirao obilježavanje evropske manifestacije Noć istraživača u BiH, u Sarajevu, Banja Luci, Mostaru i Bijeljini. Klikom na link možete pročitati sumarni izvještaj sa postignutim rezultatima ovogodišnje manifestacije.


09/11/2015
Seminar INDUSTRIJSKE OTPADNE VODE - put usklađivanja sa Zakonom

Pozivamo sve zainteresirane da se prijave na učestvovanje u seminaru INDUSTRIJSKE OTPADNE VODE - put usklađivanja sa Zakonom (monitoring, EBS, tehnički elaborat, odvodnja, tretman), koji organizuje Privredna komora KS  u suradnji sa stručnjacima Instituta za hidrotehniku sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti upravljanja otpadnim vodama. 

Seminar se održava  12-13.novembar, sa početkom u 09.30 sati u prostorijama Komore.  

Cilj seminara: Ovaj seminar ima za cilj da upozna privrednike sa konceptima potrebnim za razumijevanje problematike nastanka otpadnih voda, zakonskim potrebama za vršenje redovnih monitoringa kvaliteta otpadnih voda i tereta zagađenja, mogućnosti korištenja i razumijevanja rezultata analize kvaliteta otpadnih voda, zakonskim zahtjevima, potrebnoj dokumentaciji i mogućim opcijama za tretman različitih tipova otpadnih voda.

Ciljna grupa: Seminar je namijenjen privrednim subjektima čije proizvodne djelatnosti ili usluge imaju za posljedicu produkciju otpadnih voda, koje se ispuštaju u površinski vodotok ili sisteme gradske kanalizacije. Konkretno, seminar je namijenjen osobama koje se u okviru pomenutih subjekata bave usklađivanjem rada preduzeća/industrije sa zakonskim zahtjevima vezanim za ispuštanje otpadnih voda (rad sa inspektorima, konsultantima, laboratorijama za ispitivanje otpadnih voda, ovlaštenim licima/preduzećima i slično).

Teme koje će se obrađivati tokom seminara i način prijave je prikazan u pozivnici koja se nalazi ovdje

15/09/2015
Institut za hidrotehniku, jedan korak prije sviju

Iako Bosna i Hercegovina ima izlaz na more, s pravom se može reći da nemamo razvijene obrazovne i naučne institucije koje se bave istraživanjem i zaštitom mora i vodenih površina. Ipak, zabilježili smo priču o stručnjacima iz naše zemlje, stručnjacima Instituta za hidrotehniku, koji sa velikim doprinosom učestvuju u regionalnom projektu eko zaštite Jadrana i to ravnopravno sa zemljama koje imaju znatno dužu obalu na ovom moru, kao što su Italija, Grčka, Hrvatska.
Za više informacija o problematici morskog otpada na Jadranu i o DeFishGear projektu, posjetite www.defishgear.net.

14/09/2015
Nagrada za najbolji ekološki projekat na Devetom Jahorina Film Festivalu 2015

U petak, 28. augusta 2015. godine, Institutu za hidrotehniku je dodijeljena nagrada „ Zlatni javor“ za najbolji ekološki projekat u 2015. godini. Naš projekat „Kantonalni plan upravljanja otpadom za period 2015.-2025. godina“ za područje SBK/KSB, izabran je kao jedan od pet najboljih ekoloških projekata u BiH na 9. Jahorina Film Festivalu (Međunarodni festival dokumentarnog filma, ekologije i turizma). Glavni finansijeri projekta bili su Fond za zaštitu okoliša FBiH i Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova SBK/KSB, a Institut je učestvovao i u sufinansiranju. 12 stručnjaka sa Instituta su autori ovog značajnog strateškog dokumenta.

Više informacija o ovom događaju može se naći na:

http://www.fzofbih.org.ba/v2/vijest.php?akt_id=142 ;

http://www.jahorinafest.org/ i  

https://www.facebook.com/jahorinafest?pnref=story.

10/09/2015
Certifikata o akreditaciji BAS EN ISO/IEC 17025:2006

Ispitna laboratorija Instituta za hidrotehniku d.d. Sarajevo stekla je dodatno priznanje u stručnosti, kompetentnosti i valjanost rezultata ispitivanja kroz pribavljanje Certifikata o akreditaciji BAS EN ISO/IEC 17025:2006. Ovim Certifikatom potvrđuje se osposobljenost Ispitne laboratorije Instituta za hidrotehniku d.d. Sarajevo za izvođenje fizičko-hemijskih ispitivanja vode, tla i bioloških ispitivanja vode.

Osim kompetentnosti u laboratorijskim analizama i ispitivanjima, ovim standardom se također potvrđuje udovoljavanje Ispitne laboratorije Instituta za hidrotehniku d.d. Sarajevo iznimno zahtjevnim uvjetima koji se tiču organizacije, ovlaštenja i imenovanja ključnog osoblja i rada u skladu sa potrebama kupaca. Profesionalizam i kvaliteta rada koji proizlazi iz primjene gore navedenog standarda osiguravaju konstantan napredak laboratorije, visoku kvalitetu usluge, kao i mogućnost udovoljavanja potrebama najzahtjevnijih kupaca.
 

09/06/2015
Posjeta izvršnog direktora Nacionalnog meteorološkog instituta iz Rumunije

U petak, 5 juna 2015 godine, Institut za hidrotehniku je posjetio doktor Gheorghe Stancalie, izvršni direktor Nacionalnog meteorološkog instituta iz Rumunije.

Povod je ocjena uspješnosti projekta „Razvoj sistema podrške odlučivanju za smanjenje rizika od okolišnog zagađenja rijeke Bosne“ (NATO- SfP projekat 984073) sa naučnog i stručnog stanovišta. Posjeta je uslijedila nakon uspješne realizacije pomenutog projekta i zvanične potvrde finalnog izvještaja tokom marta 2015 godine od strane ureda NATO- Program Naukom za mir (Science for Peace Programe).

Nakon prezentacije 60-o godišnje djelatnosti Instituta, od strane direktora Instituta prof. dr Tarika Kupusovića, uvaženom gostu su prezentirane aktivnosti i ostvareni rezultati projekta od strane rukovodećeg osoblja Ispitne laboratorije Instituta, Dr Simone Milanolo, Mr. Melina Džajić – Valjevac i Melise Džonlić.

U okviru posjete izvršen je i obilazak prostorija Ispitne laboratorije, u okviru čega se naročita pažnja posvetila novim tehnikama uzorkovanja i analizama prioritetnih supstanci, kojima je osoblje ovladalo u sklopu ovog projekta. Uvažavajući dugogodišnje iskustvo dr. Stancile u pogledu monitoringa poplava naprednim EO (Earth Observation) tehnikama, Mr. Dalila Jabučar, dipl.inž.građ. je upoznala cijenjenog gosta sa dosadašnjim aktivnostima u pogledu upravljanja rizicima od poplava na teritoriji BiH, te aktivnostima Instituta na tom polju.

Posjeta je završena obilaskom parka prirode Vrelo Bosne, gdje je tokom realizacije projekta bila postavljeno monitoring mjesto referentne tačke kvaliteta vode rijeke Bosne, a za potrebe uspostavljanja nultog stanja kvaliteta.

Dr. Stencil je bio izuzetno zadovoljan prezentiranim rezultatima, uz savjet da se stečeno iskustvo primjeni i na druge riječne podslivove.

 

 


Stranica : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Novosti

29/03/2017
Javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Dalila Jabučar
Pročitaj više ...
01/02/2017
Izrada studije za smanjenje neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo
Pročitaj više ...
24/11/2016
I radionica u okviru izrade Kantonalnog plana zaštite okoliša Kantona Sarajevo za period 2016.-2021. (KEAP)
Pročitaj više ...