Naslovna stranica Novosti Zaposlenici Kontakt

Novosti

20/06/2011
Početak projekta „Razvoj sistema podrške odlučivanju za smanjenje rizika od okolišnog zagađenja rijeke Bosne

Sastankom koji je 03.06.2011. održan u Institutu za hidrotehniku započela je implementacija projekta „Razvoj sistema podrške odlučivanju za smanjenje rizika od okolišnog zagađenja rijeke Bosne“. Projekat, u trajanju od tri godine, finansiran je od strane North Atlantic Treaty Organization (NATO) i realizira se u partnerstvu sa Institutom za istraživanje voda, Nacionalnom referentnom laboratorijom za vode Slovačke iz Bratislave, Slovačka Republika.

Ciljevi projekta su:

  • Ocjena zagađenja pod-sliva rijeke Bosne
  • Identifikacija glavnih zagađivača
  • Prioritizacija (procjena rizika) relevantnih specifičnih supstanci za pod-sliv rijeke Bosne i uspostava granične vrijednosti emisija glavnih zagađivača
  • Izrada prijedloga tehničkih rješenja za redukciju zagađenja, uključujući ekonomske analize
  • Razvoj investicionog scenarija za donosioce odluka
  • Poboljšanje naučne saradnje između zemalja učesnica programa

Namjera je da ovaj projekat posluži kao ogledni primjer i za sve ostale riječne pod-bazene u BiH, kao i područje Zapadnog Balkana u cjelini.
 

17/06/2011
Predstavljanje nove knjige "Modelling Turbulence in Engineering and the Environment"

U petak, 17. 6. 2011. sa početkom u 15:00 sati, na redovnom kolegiju istraživača Instituta za hidrotehniku, održaće se prezentacija nove knjige akademika prof. dr Kemal Hanjalića i Brian Laundera pod nazivom "Modelling Turbulence in Engineering and the Environment". Prezentaciju će držati akademik prof. dr Hanjalić. Nešto više o samoj knjizi možete pročitati u promotivnom letku.
 

14/06/2011
Prezentacija Studije „Ranjivosti prostora Grada Mostara“ i Studije „Upotrebne vrijednosti zemljišta područja Grada Mostara“

Dana 13.06.2011. godine Savjetu prostornog plana Grada Mostara, kojim predsjedava gradonačelnik Mostara, gospodin Ljubo Bešlić, prezentirani su metodologija i rezultati Studije „Ranjivosti prostora Grada Mostara“ i Studije „Upotrebne vrijednosti zemljišta područja Grada Mostara“ urađene od strane Instituta za hidrotehniku sa vanjskim suradnicima, a za potrebe Prostornog plana Grada Mostara za period 2011-2020.

Za potrebe naručioca, Grada Mostara- Zavoda za prostorno uređenje u periodu april-august 2010, odnosno august-oktobar 2010, urađene su navedene studije kao dio prostorne osnove za izradu nacrta Prostornog plana, prema odredbama „Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata“ (Službene novine Federacije BiH broj 63/04. i 50/07.).

Studijom „Upotrebne vrijednosti zemljišta“ analizirane su postojeće upotrebne vrijednosti zemljišta i prostorna disperzija poljoprivrednog, šumskog i neplodnog zemljišta, te date preporuke vezane za racionalno korištenje zemljišta, sa posebnim akcentom na zaštitu poljoprivrednog zemljišta, zaštitu šumskog zemljišta, podsticanje osmišljene eksploatacije šuma, podsticanje razvoja rekreacije i lovne privrede, te podsticanje intenzivne poljoprivredne proizvodnje i sl.

Studijom „Ranjivosti prostora Grada Mostara“ analizirani su direktni i indirektni utjecaji pojedinih prostornih uređenja na prirodne i stvorene komponente prostora, naročito na kvalitetu prostornih struktura, te date preporuke vezane za smještaj pojedinih aktivnosti u prostor.

11/04/2011
Novi ugovor sa Agencijom za vodno područje Jadranskog mora

Dana 11.4.2011. Institut za hidrotehniku je potpisao Ugovor sa "Agencijom za vodno područje Jadranskog mora" Mostar za "Izradu karakterizacijskih izvještaja za dijelove riječnih slivova Cetine i Krke na području Federacije Bosne i Hercegovine". Projekat se odnosi na zakonske obaveze u FBiH vezane za izradu planova upravljanja riječnim bazenima, koje proističu iz EU zakonodavstva i međunarodnoh konvencija i ugovora, s posebnim osvrtom na izradu prekograničnih planova, u ovom slučaju s Republikom Hrvatskom.

Opći cilj projekta je unaprjeđenje zaštite voda, vodnih i o vodi ovisnih eko sistema, te osiguranje uvjeta za uspostavu i kontrolu racionalnog i ekološki prihvatljivog korištenja voda. U okviru zadatka, posebno će se obraditi prirodni uvjeti, socio-ekonomske karakteristike, pritisci i rizici na tijela površinskih i podzemnih voda, te monitoring i ekonomske analize, sve u GIS obradi. Projekat će trajati godinu dana i na njemu će raditi tim od 12 ljudi, skupa sa Naručiteljem, odnosno njegovom Radnom grupom.

01/04/2011
Laboratorija opremeljena novim gasnim hromatografom

Sredinom 2010. godine u Laboratoriji za ispitivanje kvaliteta voda Instituta za hidrotehniku GF u Sarajevu instaliran je uređaj gasni hromatograf (GC) tipa GC-2010 plus, proizvođača SHIMAZU. U kratkom periodu je izvršeno obrazovanje stručnih kadrova za korištenje novog uređaja, ali i usvajanje metode za analizu mineralnih ulja prema međunarodnom standardu ISO  9377 -2. Ovom investicijom laboratorija je stekla uslove za ispitivanje parametra mineralna ulja u vodi, ali i drugih indikatora organskog zagađenja kao što su PAH, pesticidi i sl.

19/03/2011
Započeo projekat izrade LEAP-a u 6 općina u BiH

Potpisom ugovora sa UNDP-jem u decembru 2010. započela je implementacije projekta izrade Lokalnog akcionog plana za zaštitu okoliša u 6 općina u BiH: Breza, Foča Ustikolina, Han Pijesak, Pale, Istočno Novo Sarajevo i Istočna Ilidža.

U periodu od 9 mjeseci, tim Instituta pružaće tehničku pomoć općinskim timovima na izradi LEAP-a kroz 5 faza:

Faza 1. Mobilizacija

Faza 2. Izrada izvještaja o stanju okoliša

Faza 3. Definiranje vizije i ciljeva

Faza 4. Određivanje aktivnosti za postizanje ciljeva

Faza 5. Priprema plana monitoringa i evaluacije


Javnost će biti uključena u svaku fazu projekta koja će biti završena organizacijom radionice.

 

Projekat se finansira iz sredstava fonda MDGF za dostizanje milenijumskih razvojnih ciljeva. MDG-F program Očuvanje okoliša i klimatske promjene: „Standardizacija upravljanja okolišem: povezivanje lokalnih i državnih aktivnosti u BiH“ je trogodišnji program koji zajednički provodi pet UN agencija: UNDP, UNV, UNEP, FAO i UNESCO, u partnerstvu sa Ministarstvom za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose BiH, Ministarstvom civilnih poslova BiH, Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Ministarstvom okoliša i turizma FBiH, Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH, opštinama, te organizacijama civilnog društva. Program se finansira sredstvima španskog Fonda za dostizanje milenijumskih razvojnih ciljeva (MDG-F).


Stranica : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Novosti

29/03/2017
Javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Dalila Jabučar
Pročitaj više ...
01/02/2017
Izrada studije za smanjenje neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo
Pročitaj više ...
24/11/2016
I radionica u okviru izrade Kantonalnog plana zaštite okoliša Kantona Sarajevo za period 2016.-2021. (KEAP)
Pročitaj više ...