Naslovna stranica Novosti Zaposlenici Kontakt

Novosti

03/01/2013
Institut u Prekograničnom kooperativnom programu za JI Evropu CC WARE „Ublažavanje ranjivosti vodnih resursa na klimatske promjene“

U okviru prioriteta „Zaštita i unaprjeđenje okoliša“, područje „Unaprjeđenje integralnog upravljanja vodama i prevencija rizika od poplava“, Evropska Unija je krajem 2012. godine odobrila projekat „Ublažavanje ranjivosti vodnih resursa na klimatske promjene“, koji vodi Federalno ministarstvo poljoprivrede, šumarstva, okoliša i upravljanja vodama Austrije, a u kojem, uz partnere iz Austrije, Bugarske, Grčke, Mađarske, Italije, Rumunije, Slovenije, Hrvatske i Srbije, učestvuje i Institut za hidrotehniku Sarajevo, kao predstavnik Bosne i Hercegovine.

Projekat će trajati do kraja 2014. godine, a njegov glavni cilj je razviti integralnu prekograničnu „Strategiju za zaštitu voda i ublažavanje ranjivosti vodnih resursa na pritiske zbog promjena korištenja zemljišta i klimatskih promjena“. Strategija će postaviti osnovu za nacionalne i regionalne akcione planove, uz jačanje institucionalnih i ljudskih kapaciteta na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou – respektujući postojeće legislativne i institucionalne strukture. Specijalna pažnja će se posvetiti sve većim pritiscima na izvorišta vode za piće i uslugama ekosistema u zemljama pristupnicama i pred-pristupnicama u Evropsku Uniju. Više informacija na www.ccwaters.eu

06/12/2012
Druga konzultacijska radionica-poplave na Savi

Druga konzultacijska radionica na temu „Program za izradu Plana upravljanja rizicima od poplava u slivu rijeke Save“, u organizaciji Sava Komisije, održana je 3. i 4. 12. 2012. u Zagrebu. U Radionici su učestvovali predstavnici nadležnih agencija savskih država, Konzultanti Sava Komisije – Građevinski fakulteti Split i Ljubljana, te predstavnici Instituta za hidrotehniku, prof. dr Tarik Kupusović i mr Nijaz Lukovac, kao konzultanti Agencija za vode iz Sarajeva i Mostara. Ispred UNECE je prisustvovala Sonja Koeppel, te ispred ICPDR-a Igor Liška.

Na Radionici su razmotrene trenutne aktivnosti u savskim državama, ciljevi, opseg i rokovi provedbe Plana upravljanja rizicima od poplava u slivu rijeke Save, te Inicijalna procjena ranjivosti od poplava i Utjecaj klimatskih promjena na ranjivost od poplava u slivu rijeke Save.

Sve prezentacije i ostali materijali mogu se naći na www.savacommission.org

16/11/2012
Studija izvodljivosti o vodosnabdijevanju i odvodnji otpadnih voda za Tuzlu, Zenicu i Travnik

Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu i Dorsch International Consultants GmbH (Minhen, Njemačka), kao vodeća kompanija u ovom partnerskom poduhvatu, zaduženi su za realizaciju projekta koji finansiraju KfW i SECO. Naziv projekta je: "Studija izvodljivosti o vodosnabdijevanju i odvodnji otpadnih voda za Tuzlu, Zenicu i Travnik". Realizacija projekta je počela u januaru 2011., te se očekuje da će biti završena u januaru 2012. godine.

Specifični ciljevi projekta mogu se rezimirati na sljedeći način:

Studija izvodljivosti će utvrditi investicijske mjere kako bi se poboljšali programi vodosnabdijevanja i sistemi odvodnje otpadnih (oborinskih) voda na područjima tri općine. Na taj način će se povećati operativna efikasnost i finansijska održivost lokalnih sistema vodosnabdijevanja i kanalizacije.

Realizacija projekta je organizirana u faze: I – uvodna faza, II – faza izrade programa mjera i III – Studija izvodljivosti.

Faza I uključuje: prikupljanje osnovnih podataka, obračunavanje vodnog bilansa i iznosa neobračunate vode, utvrđivanje kriterija projektovanja i procjena postojeće infrastrukture.

Faza II uključuje: hidrauličko modeliranje i kalkulacije, izradu tehničkih rješenja i opcija za programe vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda, procjenu troškova (investiranje, rad i održavanje), utvrđivanje najpovoljnijih rješenja, pripremu i predstavljanje investicijskih mjera na radionicama, potpisivanje Memoranduma o razumijevanju po pitanju predloženih mjera, te izradu Nacrta Konceptualnog inženjerskog izvještaja.

Faza III uključuje: pripremu rasporeda realizacije projekta, razvijanje kratkoročnih i srednjoročnih strategija za odlaganje mulja, procjenu rizika, pripremu finansiranja realizacije Faze I, razvijanje tarifa i strukture tarifa, te razvijanje programa (brze) Procjene utjecaja na okoliš.

Trenutno se privodi kraju faza II, a planira se početak realizacije faze III. 

05/11/2012
Sava Komisija – Održivo upravljanje nanosom

U suradnji Međunarodne komisije za sliv rijeke Save i Ureda UNESCO-a u Veneciji, zajedno s Međunarodnom UNESCO-vom inicijativom za nanos (ISI) i Europskom mrežom za nanos (SedNet), od 15. do 18. 10. 2012. u Zagrebu je održan “Praktični tečaj o održivom upravljanju nanosom na primjeru sliva rijeke Save”.

Stručnjaci iz Europe, Sjedinjenih Američkih Država te nacionalni stručnjaci iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Slovenije razmijenili su informacije o: a) ravnoteži nanosa u riječnom sustavu; b) nadzoru nanosa; i c) procjeni kakvoće i količine nanosa. Sudionici su zamoljeni da prenesu svoja stečena iskustva u nacrt praktičnog vodiča koji bi bio osnova za izradu Plana održivog upravljanja nanosom u slivu rijeke Save, predviđenog Protokolom o upravljanju nanosom uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save.

Program rada i sve prezentacije sa tečaja dostupne su na http://www.savacommission.org

23/07/2012
SDEWES konferencija o održivom razvoju energijskih, okolišnih i vodnih sistema

SDEWES konferencija, Ohrid, 1 - 6. 7.2012.

Na ovoj, 7-oj po redu Konferenciji o održivom razvoju energijskih, okolišnih i vodnih sistema, zaposlenici Instituta B. Vučijak, T. Kupusović, S. Midžić-Kurtagić i A. Ćerić učestvovali su s radom "Procjena klimatskih promjena upotrebom statističkih metoda kontrole procesa" (na engl. Assesment of Climate Change by Statistical Process Control Methods). Rad je saopštio T. Kupusović, koji je ujedno i član Međunarodnog naučnog komiteta od 22 člana ove konferencije, a kojim predsjedava Prof. Maria da Graca Carvalho, savjetnica Predsjednika Evropske komisije za nauku. Dr Kupusović je predsjedavao i radnom sesijom "Vodno resursi", te bio član Komiteta za nagrade najboljih radova Konferencije.

23/07/2012
Novi docenti u HEIS-u

Novi docenti u Institutu za hidrotehniku Građevinskog fakulteta su:

  • dr Sanda Midžić - Kurtagić izabrana za docenta za oblast "Procesno, energetsko i okolinsko inženjerstvo";
  • dr Admir Ćerić, docent za nastavni predmet "Komunalna infrastruktura" i 
  • dr Irem Silajdžić, docent za nastavni predmet "Zaštita okoliša u prehrambenoj industriji".
23/03/2012
OBAVJEŠTENJE: mr. Sanda Midžić-Kurtagić, dipl.ing.građ. - odbrana doktorskog rada

 Mašinski fakultet Sarajevo

OBAVJEŠTENJE

Kandidatkinja mr. Sanda Midžić-Kurtagić, dipl.ing.građ. braniće doktorski rad pod naslovom:

"INSTRUMENTI NAJBOLJE RASPOLOŽIVE TEHNIKE U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA
NA PRIMJERU PREHRAMBENE INDUSTRIJE"

Dana 26.03.2012.godine u 11 sati u sali 101.

Pred komisijom u sastavu:

Predsjednik: Prof.dr. Goran Jankes

Mentor: Prof.dr. Ejub Džaferović

Član: Prof.dr. Aleksandar Jovović

22/03/2012
Prezentacija projekta „Čista rijeka Miljacka“ u Općini Novo Sarajevo

U povodu Svjetskog dana voda 22. marta, u velikoj sali Općine Novo Sarajevo upriličena je prezentacija projekta „Čista rijeka Miljacka“. Projekat su prezentirali predstavnici Sarajevske regionalne razvojne agencije – SERDA i Instituta za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu, kao nosioci realizacije projekta.

Vijest o održanoj prezentaciji možete pročitati na:

http://www.novosarajevo.ba/stream/press/index.php?sta=3&pid=3201

 

Prvoj prezentaciji projekta široj javnosti u Općini Novo Sarajevo prethodila je treća završna radionica, koja je održana 12.01.2012. godine u prostorijama SERDA-e.

Na ovoj radionici detaljno je prezentirana konačna verzija “Studije koja definiše aktivnosti, programe i potrebna sredstva za poboljšanje kvaliteta voda rijeka Miljacke, Željeznice, Zujevina, Dobrinje i neposrednog sliva rijeke Bosne do VS Reljevo”, a koja je urađena u okviru projekta "Čista rijeka Miljacka".

Vijest o radionici možete dobiti na:

http://www.serda.ba/ (vijesti/novosti-arhiva)

17/02/2012
Potpisan ugovor za izradu Elaborata valorizacije prirodnih vrijednosti područja „Trebević“

Ugovor o izradi Elaborata valorizacije prirodnih vrijednosti područja „Trebević“ potpisali su ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Abid Jusić, direktor Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa KS Munib Buljina, te direktor Instituta za hidrotehniku prof.dr Tarik Kupusović.   

Po potpisivanju ugovora, ministar Jusić je istakao da će se izradom ovog elaborata spriječiti dalja degradacija prirodnih vrijednosti u gradskom okruženju, a koji u značajnoj mjeri utječu na kvalitet života u Sarajevu. Izrada elaborata, na osnovu kojeg će se izvršiti kategorizacija područja, prethodi pravnoj zaštiti ove olimpijske planine u obuhvatu od 367 hektara. Institut za hidrotehniku elaborat će pripremiti u partnerstvu sa  firmom OIKOS, Svetovanje za razvoj, d.o.o. iz Slovenije.

27/01/2012
Počela realizacija projekta „Priprema studija izvodivosti za vodosnabdijevanje i odvodnju otpadnih voda za Tuzlu, Zenicu i Travnik“

Institut za hidrotehniku, u konzorciju sa njemačkom kompanijom DORSH International Consultants Gmbh, započeo je realizaciju projekta „Priprema studija izvodivosti za vodosnabdijevanje i odvodnju otpadnih voda za Tuzlu, Zenicu i Travnik“. Projekat će se implementirati tokom narednih jedanaest mjeseci, a njegov generalni cilj je poboljšanje sistema vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda u općinama uključenim u projekat, što bi trebalo doprinijeti i poboljšanju kvaliteta života stanovništva koje u njima živi.

Prvi sastanak sa ciljem upoznavanja korisnika projekta sa aktivnostima i planom rada, održat će se u četvrtak, 02.02.2012. godine, u prostorijama Općine Zenica a prisustvovati će načelnici općina Tuzla, Zenica i Travnik, te direktori preduzeća za vodosnabdijevanje i odvodnju otpadnih voda sa saradnicima.


Stranica : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Novosti

29/03/2017
Javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Dalila Jabučar
Pročitaj više ...
01/02/2017
Izrada studije za smanjenje neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo
Pročitaj više ...
24/11/2016
I radionica u okviru izrade Kantonalnog plana zaštite okoliša Kantona Sarajevo za period 2016.-2021. (KEAP)
Pročitaj više ...