Naslovna stranica Novosti Zaposlenici Kontakt

Novosti

01/02/2017
Izrada studije za smanjenje neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo
 
Dana 30.01.2017. godine sa početkom u 10:00 sati u prostorijama Instituta za hidrotehniku Sarajevo održan je sastanak u cilju prezentiranja realizacije projekta „Izrada studije za smanjenje neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo“, kojeg realizira Konzorcij: Institut za hidrotehniku Sarajevo, BiH i Setec Engineering GmbH & Co KG (SETEC) Klagenfurt, Austrija. 
Na sastanku prezentirana je metodologija izrade studije, ljudi koji su angažovani na realizaciji, oprema koja se koristi, kao i plan realizacije aktivnosti iz projektnog zadatka, detaljno prezentiranih u okviru Početnog izvještaja.
Sastanku su prisustvovali Elmedin Konaković, premijer Kantona Sarajevo, Senad Hasanspahić, ministar komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo, Nezir Hadžić, direktor KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo sa upravom preduzeća, članovi Tima Vlade Kantona Sarajevo za nadzor implementacije projekta, te predstavnici Konsultanata. 
Ovom prilikom prof. Tarik Kupusović poklonio je premijeru Elmedinu Konakoviću knjigu o akademiku Josipu Baću – Znamenitom istraživaču podzemnih voda.
 
 
Pogledaj sve novosti

Novosti

29/03/2017
Javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Dalila Jabučar
Pročitaj više ...
01/02/2017
Izrada studije za smanjenje neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo
Pročitaj više ...
24/11/2016
I radionica u okviru izrade Kantonalnog plana zaštite okoliša Kantona Sarajevo za period 2016.-2021. (KEAP)
Pročitaj više ...