Naslovna stranica Novosti Zaposlenici Kontakt

Nauka i istraživanje

Naučno-istraživačka djelatnost Instituta uključuje planiranje, pripremu, izvođenje i evaluaciju naučnih i stručnih projekata, kao i provedbu njihovih rezultata. Prvenstveni cilj ove djelatnosti su primijenjena i razvojna istraživanja u oblasti upravljanja vodom i okolišem, sa ciljem podrške održivom razvoju BiH, ali i zapadnog Balkana pa i šire, kao i sa ciljem povećanja međunarodne konkurentnosti Instituta i uključivanja u europski istraživački prostor (European Research Area - ERA), provodeći istraživačke aktivnosti koje podržavaju politike Europske unije. 

Institut organizira i provodi naučno-istraživačke projekte interdisciplinarnog karaktera, kakve zahtjeva suvremeno društvo, uvijek polazeći od rezultata najnovijih istraživanja u ovim oblastima. Ova djelatnost Instituta obuhvata učešće na naučno-istraživačkim projektima financiranim od strane EU (FP7 projekti), BiH javne administracije (resorna ministarstva na svim razinama vlasti) ili drugih administracija ili institucija, zatim sudjelovanje na međunarodnim i domaćim naučnim konferencijama, radionicama i skupovima, objavljivanje naučnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima sa recenzijom, objavljivanje naučnih i stručnih knjiga, gostovanja zaposlenika Instituta kao nastavnika na fakultetima i drugo.

Novosti

29/03/2017
Javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Dalila Jabučar
Pročitaj više ...
01/02/2017
Izrada studije za smanjenje neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo
Pročitaj više ...
24/11/2016
I radionica u okviru izrade Kantonalnog plana zaštite okoliša Kantona Sarajevo za period 2016.-2021. (KEAP)
Pročitaj više ...