Naslovna stranica Novosti Zaposlenici Kontakt

IPA Adriatic - DeFishGear

Opis projekta

Morski otpad (svaki proizvedeni ili prerađeni čvrsti materijal bačen u morsko ili priobalno područje), predstavlja veliku opasnost za morski ekosistem u Sredozemnom moru zbog svojih ekoloških, ekonomskih, sigurnosnih, zdravstvenih i kulturnih utjecaja. Regionalni pristup suzbijanju ovog zagađenja je korak do uspjeha, jer problem morskog otpada prevazilazi državne granice.

Projekat „Sistem upravljanja napuštenom ribarskom opremom u Jadranskoj regiji – DeFishGear“, bavi se širim kontekstom problema morskog otpada, a sa ciljem izrade strateškog rješenja za ovaj problem na regionalnom nivou.  DeFishGear projekat će za rezultat imati strategiju za smanjenje zagađenja Jadranskog mora, koje je uzrokovano morskim otpadom, a putem uključivanja različitih zainteresovanih strana (ribarske industrije, naučne zajednice, nadležnih institucija, nevladinih organizacija i industrije koja se bavi reciklažom).  

Po završetku projekta, Jadranska regija će imati svoju prvu procjenu morskog otpada, na temelju prikupljenih podataka i aktivnosti koje će se implementirati u pilot područjima, veće znanje o zagađenju koje uzrokuje mikroplastika, kao i o njegovom utjecaju na morsku biotu, a sa kojim će se nastaviti promoviranje smanjenja morskog otpada čak i nakon završetka projekta. 

Ciljevi projekta:

  1. Izrada prve zajedničke strategije za morski otpad u Jadranskom moru, a na osnovu zajedničke baze podataka, monitoring aktivnosti i pilot studija;
  2. Iznalaženje argumenata koji se zasnivaju na činjenicama, a namijenjeni su donosiocima odluka, te podsticanje kreiranja zajedničkih strateških okvira za implementaciju Protokola za integralno upravljanje priobalnim zonama na prekograničnom nivou; 
  3. Uspostava regionalne mreže eksperata;
  4. Kreiranje kapaciteta u zemljama učesnicama za rješavanje problema sa morskim otpadom;
  5. Održivo zajedničko upravljanje morskim otpadom u Jadranskoj regiji; 

TRENING U SPLITU

DeFishGear radionica: korak naprijed prema harmoniziranom monitoringu otpada u Jadranskom moru

U Splitu, od 18-20. juna 2014. godine, održana dvodnevna sub-regionalna radionica sa fokusom na praćenje makro i mikro otpada. Radionica je organizirana u suradnji sa Institutom za vode Republike Slovenije te (IWRS) te Mediteranskim informativnim uredom za okoliš, kulturu i održivi razvoj (MIO-ECSDE), a u okviru DeFishGear Projekta financiranog iz sredstava IPA Adriatic fonda.

Članovi HEIS tima, zajedno sa 30 predstavnika DeFishGear partnera te nekoliko tehničkih stručnjaka, okupili su se kako bi razmijenili iskustva i znanja vezana za metodologije praćenja otpada za mikro i makro otpad u različitim segmentima okoliša. Sudionici su imali priliku steći praktično iskustvo u radu na uzorkovanju mikroplastike i praćenju plutajućeg krupnog otpada po površini mora, praćenju otpada na plaži, uzorkovanju mikroplastike u pješčanom sedimentu, uzorkovanje peleta za POP analizu, identifikaciji sintetičkih materijala uz pomoć NIR spektroskopije na licu mjesta te pripremi i separaciji uzoraka mikroplastike. 

 

Novosti

29/03/2017
Javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Dalila Jabučar
Pročitaj više ...
01/02/2017
Izrada studije za smanjenje neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo
Pročitaj više ...
24/11/2016
I radionica u okviru izrade Kantonalnog plana zaštite okoliša Kantona Sarajevo za period 2016.-2021. (KEAP)
Pročitaj više ...